MIEJSKO-POWIATOWA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W PSZCZYNIE


O nas

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie
Pszczyna, ul. Piastowska 1

tel./fax: (32) 210 42 44 (Biuro)

e-mail: mpbp@biblioteka-pszczyna.pl (Biuro)

NIP: 638-15-34-516

Nazwa banku: ING Bank Śląski

Nr rachunku bankowego: 34 1050  1315 1000 0022 4280 8513

Dział Udostępniania Zbiorów

tel.: (32) 447 10 06 (Wypożyczalnia)

tel.: 504-971-979 (Czytelnia)

e-mail: wyp@biblioteka-pszczyna.pl (Wypożyczalnia)

HISTORIA

Praca nad zorganizowaniem Biblioteki Publicznej w Pszczynie rozpoczęła się w 1946 roku zbiórką książek w Dniu Święta Oświaty. Otwarcie oficjalne nastąpiło 24 maja 1947 roku. Pierwszym kierownikiem oraz organizatorem biblioteki była nauczycielka Aleksandra Zaczkowska, która położyła duże zasługi w organizowaniu sieci bibliotek publicznych. Powiat pszczyński pełną sieć biblioteczną posiadał już w 1949 roku. Składały się na nią: biblioteka powiatowa, 2 biblioteki miejskie (Bieruń Stary, Mikołów), 24 biblioteki gminne, 66 punktów bibliotecznych. W 1950 roku Biblioteka Powiatowa otworzyła Miejską Bibliotekę w Pszczynie. W 1961 roku Biblioteka otrzymała pomieszczenia przy ulicy Piastowskiej, który to lokal zajmuje do chwili obecnej. Otrzymanie tego lokalu umożliwiło zorganizowanie Czytelni.

W 1962 r. kierownikiem Biblioteki została Genowefa Nowak, która swoją funkcję pełniła przez 20 lat, do roku 1982. Kontynuowała z powodzeniem dzieło rozpoczęte przez swoją poprzedniczkę.

Zmiany administracyjne w kraju determinowały reorganizację sieci bibliotek publicznych. W 1975 roku dotychczasowa Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna została Miejską Biblioteka Publiczną.

W roku 1982 dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszczynie została pani Monika Kościelny. Był to dobry okres dla rozwoju czytelnictwa i bibliotek.

W latach 80-tych nadal zabiegano o rozbudowę sieci bibliotek publicznych w rejonie pszczyńskim. W 1985 roku w skład sieci wchodziło: 1 Miejska Biblioteka Publiczna, 19 filii bibliotecznych, 2 punkty biblioteczne.

Zasadnicze zmiany ustrojowe i administracyjne przełomu 1989/1990 roku wpłynęły zasadniczo na funkcjonowanie bibliotek publicznych.

W 1991 roku obowiązki dyrektora przejęła mgr Barbara Stieber-Kopeć. Dzięki jej staraniom i przychylności władz miasta i powiatu udało się zawrzeć porozumienie w sprawie realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Pszczynie zadań powiatowej biblioteki publicznej. Porozumienie weszło w życie 1.02.2002 roku. Od marca tegoż roku Biblioteka działa pod obecną nazwą Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie.

Od 1 września 2007r. dyrektorem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie jest mgr Teresa Musik.

MISJA

Misją MPBP w Pszczynie jest służba ogółowi społeczności lokalnej poprzez bezpłatny dostęp do materiałów bibliotecznych, zaspokajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych oraz upowszechnianie kultury i czytelnictwa.

WIZJA

Biblioteka wygodna, przyjazna, nowoczesna – przewodnikiem po świecie kultury i wiedzy oraz centrum informacji o regionie, a także miejscem spotkań i odpoczynku.