A- A A+

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
    Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna.


2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  •  rejestracji jako czytelnika biblioteki, świadczenia usługi dostępu do zasobów i ich wypożyczania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. o - zadeklarowania chęci korzystania z usług biblioteki oraz akceptacji regulaminu, stanowiących formę zawarcia umowy pomiędzy czytelnikiem, a biblioteką na realizację ww usług.
  • Realizacji prawnych obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a także przetwarzaniu w celach księgowych.
  • Przetwarzania numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej jeżeli zostały one dobrowolnie podane w celach kontaktowych z czytelnikiem - zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – jako dobrowolnie udzielonej zgody w celach kontaktowych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez:

  • Okres 6 lat od zakończenia okresu obrachunkowego, w którym został wystawiony dokument księgowy
  • W przypadku danych czytelników - przez okres 3 lat od zakończenia aktywności czytelnika, pod warunkiem braku zaległości na jego koncie. W przeciwnym przypadku do czasu zakończenia procesu roszczeniowego wobec czytelnika.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w którym nie stoi to w sprzeczności z obowiązującym prawem. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w odniesieniu do danych, dla których zgoda została udzielona.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową rejestracji jako czytelnika.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na akceptację plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.