MIEJSKO-POWIATOWA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W PSZCZYNIE


CYFROWA WYPOŻYCZALNIA

Pszczyńska Biblioteka dołączyła do ogólnopolskiej cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica.

Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji.Academica pozwala obecnie na dostęp do prawie dwóch milionów dokumentów, w tym monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Stale rozbudowywane zasoby Academiki obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin, w tym także najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne numery fachowych czasopism specjalistycznych, jak również teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne, które są przedmiotem badań naukowców.

Publikacje są udostępniane zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pełnym poszanowaniem praw autorskich. Zastosowane w projekcie rozwiązania technologiczne zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa utworów pozostających pod ochroną prawa autorskiego, które nie mogą być kopiowane ani drukowane. Ze względu na ograniczenia prawno-autorskie system Academica umożliwia dostęp do publikacji chronionych wyłącznie jednemu użytkownikowi na terenie Polski w tym samym czasie, podobnie jak ma to miejsce w systemie tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych.

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA to realizowany przez Bibliotekę Narodową projekt, który powstał pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Partnerem projektu była Naukowa i Akademicka sieć Komputerowa.

 Głównym celem projektu jest uzupełnienie, a w przyszłości zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych, wypożyczaniem publikacji w postaci cyfrowej.

Z możliwościami cyfrowej wypożyczalni można zapoznać się na stronie academica.edu.pl.

Korzystanie z cyfrowej wypożyczalni jest bezpłatne, zarówno dla bibliotek, jak i ich użytkowników.

Zapraszamy do korzystania z cyfrowej wypożyczalni. Załóż indywidualne konto w Centrali MPBP w Pszczynie i sprawdź jak ogromne możliwości wyszukiwania i dostępu do wiedzy daje Academica.