MIEJSKO-POWIATOWA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W PSZCZYNIE


Partnerstwo dla książki 2022 – dofinansowanie

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie bierze udział w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.” Partnerstwo dla książki 2022″. W ramach programu Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 19 000,00 zł na realizację zadania „Historia kompasem mojej tożsamości”.

Zadanie „Historia kompasem mojej tożsamości” ma na celu prowadzenie działań animujących czytelnictwo wśród młodzieży oraz osób dorosłych. Tematem wiodącym jest przybliżenie odbiorcom historii naszego regionu poprzez literaturę historyczną i podróżniczą.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kulturypaństwowego funduszu celowego