MIEJSKO-POWIATOWA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W PSZCZYNIE


Historia na 5 minut – konkurs

„Historia na 5 minut” to cykl rozmów z udziałem prof. Andrzeja Chwalby jednego z najwybitniejszych polskich historyków, autora ponad 30 książek, wieloletniego prorektora, dziekana Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Najważniejsze zdarzenia z historii Polski (maksimum wiedzy przy minimum słów – powtórka naszych dziejów) podana w sposób zabawny, przystępny, dowcipny z odrobiną pikanterii i uszczypliwości, gęsto kraszona humorystycznym komentarzem. Dyskusja w żartobliwym tonie o wielkich decyzjach i wielkich wydarzeniach naprawdę wielkich postaci.
Rozmowy które udowadniają , że historia może być po prostu świetną zabawą, mądrą rozrywką i intelektualną przygodą!!!

Zapraszamy naszych Czytelników do zabawy!

Codziennie, od 8 lutego 2021 r., MPBP w Pszczynie będzie publikować 2 słuchowiska wraz z pytaniami.

Osoba, która jako pierwsza odpowie mailowo na 2 pytania z danego dnia, wygrywa egzemplarz książki Andrzeja Chwalby „Zwrotnice dziejów” wraz z dedykacją.

Regulamin konkursu „Historia na 5 minut”

 Zasady konkursu:

 1. Od 8 lutego 2021 roku – codziennie (wyłączając soboty i niedziele), na stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka-pszczyna.pl oraz Facebooku: https://www.facebook.com/mpbppszczyna wyemitujemy dwie audycje “Historia na 5 minut”.
 2. Po wysłuchaniu audycji należy odpowiedzieć na 2 pytania umieszczone na stronie internetowej Biblioteki oraz Facebooku.
 3. Odpowiedzi należy udzielać tylko i wyłącznie mailowo na adres: wyp@biblioteka-pszczyna.pl.
 4.  Udzielając odpowiedzi uczestnik podaje swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.
 5. Do udziału w konkursie można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania i odpowiedzieć poprawnie na 2 pytania z danego dnia konkursu. Codziennie zostanie wybrany jeden zwycięzca, który jako pierwszy poda prawidłową odpowiedź.
 6. Wyniki będą podawane każdego następnego roboczego dnia na stronie i Facebooku Biblioteki.

 Regulamin konkursu:

 1. Postanowienia ogólne:
  • Organizatorem konkursu, o którym mowa w niniejszym regulaminie (dalej: regulamin) jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna.
  • Regulamin określa warunki i zasady uczestniczenia w konkursie organizowanym przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie, na stronie www należącej biblioteki: www.biblioteka-pszczyna.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/mpbppszczyna.
  • Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
  • Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs prowadzony jest na stronie Biblioteki oraz Facebooku.
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie i przyznawania nagród:
  • Uczestnikami konkursu mogą być tylko osoby fizyczne, mieszkające na terenie powiatu pszczyńskiego.
  • Konkurs trwa od 08.02.2021 r. do 05.03.2021r., w każdy roboczy dzień, wyłączając weekendy.
  • Nagrodami w konkursie są książki prof. Andrzeja Chwalby pt. „Zwrotnice dziejów – alternatywne historie Polski” z dedykacją autora.
  • Jedna osoba może tylko raz otrzymać nagrodę.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
 3. Opis konkursu:
  • Każdego dnia na stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka-pszczyna.pl oraz Facebooku: wyemitujemy dwie audycje “Historia na 5 minut”, cykl rozmów z udziałem prof. Andrzeja Chwalby, jednego z najwybitniejszych polskich historyków, autora ponad 30 książek, wieloletniego prorektora, dziekana Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Po wysłuchaniu obu audycji należy odpowiedzieć na pytania umieszczone na stronie internetowej i na Facebooku Biblioteki.
  • Do udziału w konkursie można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania i odpowiedzieć poprawnie na dwa pytania z danego dnia.
  • Odpowiedzi należy umieszczać tylko i wyłącznie mailowo na adres: wyp@biblioteka-pszczyna.pl.
  • Każdego następnego dnia zostanie wyłoniony i ogłoszony 1 zwycięzca, czyli ten który, jako pierwszy przesłał prawidłowe odpowiedzi. Każdy zwycięzca otrzyma książkę prof. Andrzeja Chwalby “Zwrotnice dziejów – alternatywne historie Polski” z dedykacją autora.
  • Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody drogą mailową.
  • Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stornie oraz Facebooku Biblioteki.
 4. Warunki odbioru nagród:
  • Nagrody należy odebrać osobiście, przestrzegając zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii, w siedzibie przy ul. Piastowskiej 1 w Pszczynie w godzinach pracy Biblioteki.
  • Ostatecznym terminem odbioru nagród jest 30 marca 2021 r.
 5. Postanowienia końcowe:
  • Wzięcie udziału w konkursie organizowanym przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
  • Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej, Facebooku oraz w siedzibie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.
  • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania.
  • Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stornie oraz Facebooku Biblioteki.