MIEJSKO-POWIATOWA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W PSZCZYNIE


„Książka wehikułem czasu”

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie bierze udział w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt.” Partnerstwo dla książki 2020″. W ramach programu Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 7 150,00 zł na realizację zadania „Książka wehikułem czasu”.

Główna koncepcja zadania ” Książka wehikułem czasu” zakłada promocję literatury o tematyce historycznej oraz związanej z dawnymi obyczajami. Planujemy działania łączące czytelnictwo z aktywnością, która bazuje na poznawaniu historii w praktyce. Nasze codzienne działania biblioteczne przekonują nas, że istnieje potrzeba nauki historii, przedstawionej w atrakcyjny sposób, dostosowany do potrzeb współczesnych odbiorców. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez szereg zadań, takich jak: spotkania autorskie wraz z lekcją historii, warsztaty literacko-plastyczne, warsztaty czerpania papieru, „Z tradycji czerpiemy siłę” – warsztaty kreatywne dla małych i dużych poszukiwaczy historycznych przygód oraz „Wehikułem w dawne czasy”- imprezę podsumowującą. Chcemy zachęcić do korzystania z książek o dawnych dziejach, a przez to promować bibliotekę, jako miejsce, w którym można poznawać minione wieki.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.