MIEJSKO-POWIATOWA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W PSZCZYNIE


„Dobra strona Biblioteki”

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie otrzymała dofinansowanie w kwocie 12,000.00 zł, w ramach programu „Kultura w sieci”.

Celem zadania „Dobra strona Biblioteki” jest stworzenie strony internetowej biblioteki, która będzie funkcjonalna i przyjazna zarówno dla użytkowników jak i jej redaktorów. Zwiększenie przejrzystości i intuicyjności, pozwoli szybko uzyskać niezbędne informacje, komunikaty oraz dane. Nowoczesna strona www umożliwi trwałą komunikację i interakcję z użytkownikiem.

Strona będzie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, spełniając wymogi ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.